In 2007 heeft de Stichting Race of the Classics het Klassieke Schepen Fonds (KSF) opgericht. Dit fonds heeft als doel om de klassieke zeilvaart te ondersteunen in de financiering van projecten die het klassieke imago van het schip ten goede komen. Hiermee wil de Stichting Race of the Classics laten zien hoe belangrijk het is dat de Nederlandse klassieke zeilvloot behouden en goed onderhouden blijft.

Ook dit jaar zal het KSF tijdens de Studenten en Young Professionals edities weer een aanzienlijk bedrag beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld restauratie of reparatie van onderdelen: behoudt en verfraaiing van het schip of het vervangen en onderhouden van onderdelen. Gedurende de komende editie kunnen schippers en eigenaren een aanvraag indienen bij de Wedstrijdleiding of het KSF. Om in aanmerking te komen voor deze financiële bijdrage moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden staan beschreven in het aanvraagformulier.

De volgende schepen konden afgelopen edities rekenen op een bijdrage van het KSF:

  • De Gallant: schilderen van de masten in houtkleur;
  • Jantje: aanpassing aan de ra´s voor de leizeilen;
  • Iris: orgineel houten kompasbehuizing;
  • Tecla: smidsoven;
  • Ide Min: sextant;
  • Stortemelk: bijdrage aan boegbeeld